Plakat - Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe elever. Veiledet lesing er en målrettet og strukturert undervisningsform der læreren gir tilpasset opplæring ved å benytte de andre elevene som lese- og samtalestøtte. Anne Håland og Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har laget et materiell til hjelp for lærere som ønsker å ta i bruk veiledet lesing i begynneropplæringen.

Veiledet lesing innebærer at undervisningen foregår i mindre grupper på 4-6 elever. Gruppen bør bestå av elever som er kommet noenlunde likt i leseutviklingen. Elevene leser en felles tekst høyt og får veiledning fra læreren. Leseveiledningen skjer gjennom samtaler mellom lærer og elev(er) om ulike aspekt ved teksten.

En slik arbeidsform gir læreren anledning til å ta utgangspunkt i hver enkelt elev sine leseutfordringer, og gi eksplisitt undervisning i form av modelleringer og samtaler.

Førsteamanuensis Anne Håland og professor Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har utviklet materiellet til hjelp for lærere som vil bruke veiledet lesing i begynneropplæringen. Det består av en plakat med oppsummering av hovedpunktene i materiellet. Plakaten henges på veggen i rommet som brukes til veiledet lesing, og fungerer som en påminnelse underveis i økta om elementene i undervisningsformen.

I tillegg har de laget et hefte med forklaring av hva veiledet lesing er, og hvordan det brukes. (Bestilles separat.) Bak i hefte finner du et observasjonsskjema som kan brukes for å følge hver enkelt elevs leseutvikling. Alt er nydelig illustrart av Svein Nyhus.

Last ned:

Eller bestill i papirformat.


30,-
Vennligst velg

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.