Om oss

Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, og kjennetegnes av et ambisiøst og kreativt arbeidsfellesskap.

Nasjonalt er Lesesenterets primæroppgave å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen. Vi skal også bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Målgruppene våre er skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten og lærerutdanningene.

Noen av våre ressurser distribueres digitalt som nedlastbare hefter og plakater. Mange av disse kan også bestilles i papirformat gjennom denne nettbutikken.

Vi bruker Klarna Checkout som betalingsløsning. Her tilbys betaling via kort og faktura, men ikke via EHF-faktura.