Veiledet lesing - hefte

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe elever. Veiledet lesing er en målrettet og strukturert undervisningsform der læreren gir tilpasset opplæring ved å benytte de andre elevene som lese- og samtalestøtte. Anne Håland og Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har laget et materiell til hjelp for lærere som ønsker å ta i bruk veiledet lesing i begynneropplæringen.

Dette heftet er for lærere i begynneropplæringen.

Veiledet lesing innebærer at undervisningen foregår i mindre grupper på 4-6 elever. Gruppen bør bestå av elever som er kommet noenlunde likt i leseutviklingen. Elevene leser en felles tekst høyt og får veiledning fra læreren. Leseveiledningen skjer gjennom samtaler mellom lærer og elev(er) om ulike aspekt ved teksten.

En slik arbeidsform gir læreren anledning til å ta utgangspunkt i hver enkelt elev sine leseutfordringer, og gi eksplisitt undervisning i form av modelleringer og samtaler.

Førsteamanuensis Anne Håland og professor Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har utviklet materiellet til hjelp for lærere som vil bruke veiledet lesing i begynneropplæringen. Det består av et hefte med forklaring av hva veiledet lesing er, og hvordan det brukes. Bak i hefte finner du et observasjonsskjema som kan brukes for å følge hver enkelt elevs leseutvikling.

I tillegg har de laget en plakat med oppsummering av hovedpunktene i materiellet. (Bestilles separat) Plakaten henges på veggen i rommet som brukes til veiledet lesing, og fungerer som en påminnelse underveis i økta om elementene i undervisningsformen. Alt er nydelig illustrart av Svein Nyhus.

Last ned:

Eller bestill i papirformat.

ØNSKER DU Å BETALE MED FAKTURA?

Velg «bedriftskunde» over feltet med navn og adresse, og velg så «Få varen først. Betal senere.» (Får du opp din egen betalingsinformasjon i kassen er dette fordi du har betalt hos Klarna tidligere. Du kan da klikke «Endre» og legge inn organisasjonsnummer og informasjon for organisasjonen du bestiller for.) Merk at du ved utsjekk blir avkrevd personnummer. Dette krever Klarna som sikkerhet. Betalingsansvar og informasjon knyttes allikevel opp mot organisasjon og ikke person. Klarna kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.
Vi opplever at noen få kunder ikke får muligheten til å velge «Betal innen 14 dager». Dette skyldes at Klarna gjør en kredittvurdering av kundene. Dersom kommunen har utestående kreditt hos andre virksomheter eller bedrifter når du forsøker å gjennomføre et kjøp, vil Klarna dessverre ikke godkjenne kjøpet. I disse tilfellene må kjøpet gjennomføres som privatperson.
De fleste produktene våre kan lastes ned gratis som pdf. Dette gjelder imidlertid ikke prøvene, da disse ikke må komme elevene i hende.


30,-
Vennligst velg

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.