Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen og en viktig del av dagliglivet.

Regnefaktaprøven er et redskap for å kartlegge den delen av elevens grunnleggende regneferdigheter som er knyttet til framhenting av enkle tallkombinasjoner (regnefakta). Det å raskt hente fram regnefakta er sentralt for en god regneutvikling fordi det frigjør mental energi til regning med høyere tall, og til mer komplisert problemløsning.

Regnefaktaprøven ble utviklet i forbindelse med Stavangerprosjektet. Den ble prøvd ut på et utvalg av 3375 elever fra hele landet før den ble tatt i bruk i forskningsprosjektet. Prøven er normert og standardisert for 2.-10. årstrinn i skolen. Statistisk bearbeiding av dataene er foretatt under ledelse av professor Finn Egil Tønnessen.


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.