Lesesenterets staveprøve

Lesesenterets staveprøve er lagt til rette som ein orddiktat og er normert og standardisert for 3,-10. årssteget i den norsk skolen. Prøven kan nyttast som screening, men er primært utvikla for å gi meir diagnostisk informasjon i samband med stavevanskar.

Med utgangspunkt i den måten som prøven nå ligg føre på, ville det være mogleg å kalle prøven for både diktatprøve, rettskrivingsprøve eller prøve på ordskriving, men vi vel å setje fokus på staving og staveferdigheit både i namn og innhald.


75,-
Vennligst velg

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.