Lesing som grunnleggende ferdighet i videregående skole - 6 heft

Lesing som grunnleggende ferdighet i videregående skole er en pakke med veiledningsmateriell laget for å styrke undervisningen i lesing i alle fag i videregående skole. Pakken består av seks hefter, hvor to er skrevet spesielt for videregående skole.

Når videregående skole har fått kartleggingsprøver i lesing, vil skolene sitte med informasjon om elevenes leseferdighet. Noen ganger vil det være nødvendig med tiltak på individnivå, andre ganger vil det være vel så effektivt med tiltak på klassenivå; det vil si legge vekt på lesing og leseforståelse i alle fag. I denne pakken har vi plukket ut seks hefter som på ulike måter tar opp sider ved lesing til ungdommer. I heftene kan en både finne praksisnære undervisningsopplegg og erfaringer fra hverdagen i skolen, samt mer teoretisk kunnskap om hva som virker.

Boksen inneholder følgende hefter:

  • Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole
  • Bok i bruk for videregående skole
  • Lese- og skrivevansker. Fra teori til IKT-basert tiltak
  • Lesing på skjerm
  • Mangfold i språk og tekst
  • Gutter og lesing

300,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.