"Ikke vent..." – Folder til barnehageansatte

Folder som retter seg mot barnehageansatte. Inneholder en enkel innføring i hvorfor høytlesing er verdifullt, og utforderer leseren til refleksjon over lesepraksis i egen barnehage. Kan brukes på personalmøter, personalseminarer, eller bare til utdeling for å skape bevissthet rundt barnehagens lesepraksis. 

For å bidra til barnehagens arbeid med språkstimulering gjennom leseaktiviteter, gir Lesesenteret i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) alle barnehager et materiell som kan brukes på foreldremøter, på personalmøter og som påminnere i hverdagen.

Materiellet inneholder informasjon og gode råd til foreldre og informasjon og refleksjonsspørsmål til barnehageansatte. Materiellet består av én folder som kan deles ut til foreldre, én folder som kan brukes av barnehageansatte og flere poengterte plakater som minner oss på hvor viktig det er å lese sammen med barna. Den ene plakaten finnes på ulike språk.

Last ned (gratis):

Eller bestill folder i papirformat.


3,-
Vennligst velg

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.