FYR - Treffsikker undervisning

Dette er eit FYR-hefte for norsklærarar som inneheld undervisningsopplegg for fellesfaga på yrkesfaglege utdanningsprogram. Det betyr at det er utvikla innan satsinga FYR, som står for Fellesfag, Yrkesretting og Relevans, og det er meint til bruk i faget norsk. Fyr er ein del av den utdanningspolitiske strategien som har som mål å redusere fråfallet i videregåande skule: Program for betre gjennomføring. FYR rettar søkjelyset spesielt på den yrkesfaglege vidaregåande opplæringa, og på elevar med såkalla "låg inngangskarakter".

Mange av tekstane i heftet er henta frå lærebøker i norsk for vg1 og vg2 yrkesfagleg program, slik at dei skal vere lettare å få tak i. Vi vil understreke at dette heftet er eit supplement til, og ikkje på nokon måte ei erstatning for gode lærebøker. Vi har ogaå brukt tekster frå andre kjelder, mellom anna frå hefta til Foreningen les!. Desse små bøkene er tekstsamlingar med utdrag frå nyare litteratur for unge.

Last ned heftet i PDF-format, eller bestill det i papirformat.


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.