Perlejakten

På sporet av gode leseprosjekter i skolen

Hva er typisk for leseprosjekter i skolen? Er det grunn til å satse på leseprosjekter? Hvem er den glade leseren? Skal elevene få være med å bestemme målet ved lesesatsinger? Hvor mye koster det å gjennomføre et leseprosjekt? Har skriving en plass i et leseprosjekt?

I skolen blir det satset på leseprosjekter på alle trinn. I Utdannings- og forskningsdepartementets tiltaksplan Gi rom for lesing! er Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) gitt i oppgave å samle inn og videreformidle erfaringer fra lokale og nasjonale leseprosjekter. Resultatet av dette arbeidet er Perlejakten – på sporet av gode leseprosjekter i skolen, som er første publisering i Lesesenterets nye skriftserie.

Perlejakten:

  • er et redskap som kan brukes til planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike leseprosjekter.
  • henvender seg til alle som er involvert i arbeid med lesestimulering.
  • gir en oversikt over særtrekk ved leseprosjekter.
  • har som hovedmål å øke bevisstheten om valgmuligheter i leseprosjektsammenheng og peke på betydningen av variasjon.

De særtrekkene som vi har valgt å trekke fram, har vi valgt å kalle indikatorer.

Last ned Indikatorskjemaet her:


Heftet er på 30 sider.

ISBN: 82-7649-036-0.

Last ned:

– Perlejakten (PDF-format)

Eller bestill heftet i papirformat.


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.