Over kneiken?

Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv.

Den første norske rapporten om PIRLS 2011 (Godt nok?) viser framgangen i leseferdigheter fra 2001 til 2011. Denne artikkelsamlingen (Over kneiken?) trekker fram noen flere detaljer fra de norske resultatene. Det er problemstillinger knyttet til oppvekst- og utdanningspolitikk, hjemmeforhold, kjønnsperspektiv, minoritetsspråk og norskfaglige perspektiv.

Norge har deltatt i PIRLS 2001, 2006 og 2011. PIRLS er en trendundersøkelse, dvs. at det er mulig å følge utviklingen av leseferdighet - her i et tiårsperspektiv. De norske elevenes resultater i 2001 var helt gjennomsnittlige, noe som kom som en ubehagelig overraskelse på mange skolefolk og skolepolitikere. De norske elevene skåret dårligst av de nordiske landene, og Norge lå langt etter de fleste OECD-landene. Etter en første runde hvor mange forsøkte å bortforklare de norske resultatene, ble det satt i verk en rekke tiltak på leseområdet. Gi rom for lesing, innføring av nasjonale prøver, obligatorisk bruk av kartleggingsprøver i lesing på begynnertrinnene, større oppmerksomhet på guttenes svakere leseferdigheter og den nye læreplanen KL06 er eksempler på satsinger det siste tiåret.


200,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.