Når skriftspråket blir utfordrende

Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære å lese og skrive. Det kan være elever som er identifisert som svake lesere/skrivere gjennom resultater fra f.eks obligatoriske kartleggingsprøver, eller det kan være elever som ikke har hatt forventet progresjon i utviklingen.

Heftet tar opp følgende aspekt:

  • Relevant teori om utvikling av nødvendige delferdigheter som elever må mestre for å lære å lese og skrive.
  • Videre kartlegging av delferdigheter dersom enkeltelever oppnår resultater under bekymringsgrenser/kritiske grenser på visse områder på kartleggingsprøver.
  • At kartleggingsresultater må tolkes både kvantitativt og kvalitativt.
  • Forslag til tiltak for elever med resultater under bekymringsgrenser og kritiske grenser på kartleggingsprøver

ISBN:978-82-7649-082-4

Last ned:

Når skriftspråket blir utfordrende (PDF-format)

Eller bestill heftet i papirformat.

 


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.