Lesing i skolebiblioteket


"Noe spesielt du lurer på?" sa bibliotekaren.
"Nei, bare alt sammen, egentlig" sa Petter.

(fra Gutten som hatet fotball av Arne Berggren)


Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Med innføringen av Kunnskapsløftet har skolebiblioteket fått flere utfordringer. Elevene skal arbeide med et utvidet tekstbegrep og bygge kunnskap basert på informasjon fra flere kilder enn læreboka. Med sin vekt på læringsstrategier, digital kompetanse, informasjonssøk og kildekritikk legger læreplanen føringer for arbeidet med informasjonskompetanse i skolen. Dermed utfordres framtidas skolebibliotek til å tenke nytt.

Heftet Lesing i skolebiblioteket tar utgangspunkt i et vidt skolebibliotekbegrep. De fysiske rammene er selve bibliotekrommet med samlinger av bøker og annet materiale, teknisk utstyr, arbeidsplasser, undervisningsrom og personalressurser. Men dagens skolebibliotek består også av andre ressurser: elektroniske informasjonskilder, lydfiler, film, elektroniske spill og kommunikasjonsprogram. En slik omfattende skolebibliotektjeneste kan fungere som et viktig verktøy i skolens pedagogiske virksomhet.

Skolebiblioteket representerer en rekke ulike innfallsvinkler til lesing. I heftet har vi har forsøkt å samle stemmer som viser at hverken skolebibliotek eller lesing bare er én ting. Det blir også presentert en rekke eksempler fra skoler.

Heftet er utviklet i samarbeid med Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder, og er en del av veiledningsmateriellet Lesing er. Heftet er sendt til alle skoler i Norge. Flere eksemplarer kan bestilles fra Lesesenteret. Fra 1. september kan det også lastes ned fra Lesesenterets nettsider.

Heftet er på 46 sider.

ISBN: 978-82-7649-067-1

Last ned:

– Lesing i skolebiblioteket (PDF-format)

Eller bestill heftet i papirformat.


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.