Lesing er... – hefte

Hva er lesing - egentlig? Vi møtes av skrift overalt i samfunnet. Skrift som informerer oss, - som "Go to gate", skrift som prøver å påvirke oss - som "Løp og kjøp", og skrift som gir uttrykk for følelser - som "Din gris!".

Også nye måter å kommunisere på krever at vi mestrer skriftspråket. Skriftspråkopplæringen er viktigere enn noensinne.

Heftet "Lesing er..." tar for seg det viktigste innen leseopplæring og leseutvikling, og ble skrevet til veiledningsmateriellet "Lesing er...". Heftet fokuserer på engasjementet og ambisjonene som skapes gjennom lesing. Hvordan læreren som lesende modell påvirker elevenes ambisjoner knyttet til lesing, helt fra begynneropplæring på 1. trinn til leseutvikling og litteraturformidling på 10. trinn.

Sammenhengen mellom lesing og språklige ferdigheter belyses også. Den gjensidige påvirkningen mellom tale og skrift utvikler elevenes språklige ferdigheter og språklige bevissthet.

I skolen er det en sterk knytning mellom lesing og læring. Lesing er dekoding av skriftspråk, men det er også å lese med forståelse. Det å mestre å lese fagtekster, skjønnlitteratur og digitalt sammensatte tekster er viktige ferdigheter i elevenes kunnskapstilegning.

Siste kapittel tar for seg skolens plan for leseopplæring og leseutvikling, og viser til sammenhengen mellom denne og kompetanseheving i personalet. Her vises det til hvordan skolen kan benytte læringsmål fra kunnskapsløftet og konkretisere dette til en egen plan for lesing.

Emnene er rikt eksemplifisert med praksisfortellinger og teoretisk basert i Kunnskapsløftet. Målgruppen er lærere i grunnskolen, i alle fag og på alle trinn.

Heftet er på 66 sider.

ISBN: 978-82-7649-061-9

Last ned:

– Lesing er... (PDF-format)

Eller bestill heftet i papirformat.


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.