Bok i bruk i barnehagen

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og leseaktiviteter? Hvordan og hvorfor bør barnehager få tilgang til ny og aktuell litteratur?

I heftet finnes stoff om høytlesing og samtale som arbeidsform, verdien av tidlig stimulering av skriftspråklig kompetanse, ikke minst for minoritetsspråklige barnehagebarn. Den siste delen av heftet presenterer erfaringer fra praksisfeltet, som leseaktiviteter i en småbarnsavdeling, leseaktiviteter for multifunksjonshemmede barn og leseaktiviteter i en uteavdeling.

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter henvender seg først og fremst til førskolelærere og assistenter i barnehager og bibliotekarer ved offentlige bibliotek - førskolelærerstudenter kan ha stort utbytte av å lese det. Deler av heftet kan også barnehagebarnas foreldre ha glede av. Det gjelder blant annet ”Barnehagebiblioteket”, der du finner presentasjoner av en mengde nye bøker for barn.

Tekstene i heftet bygger i stor grad på erfaringer fra det treårige utviklingsprosjektet BOKTRAS (august 2005 - september 2008), som er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for leseutvikling og leseforsking (Lesesenteret) og Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling). BOKTRAS er et prosjekt innenfor Utdanningsdirektoratets tiltaksplan Gi rom for lesing!

Last ned:


Heftet er på 66 sider.

ISBN: 978-82-7649-056-5


75,-

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.