Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert? Ønsker du kunnskap om redskaper du kan gi elevene i møte med krevende tekster? I dette heftet gir vi deg noen konkrete tips til hvordan du kan støtte elevenes utvikling av språk-, lese- og fagforståelse.

Læring i skolen er i stor grad tekstbasert. Det betyr at det å ha gode leseferdigheter er avgjørende for elevenes muligheter til å lære fag. Samtidig vet vi at sakprosatekster ofte kan være vanskelige å forstå. For eksempel stiller mange av fagtekstene som elevene møter i skolen store krav til språkforståelse
(Uccelli et al., 2015). Vi sier gjerne at tekstene kjennetegnes av akademisk språk. Akademisk språk skiller seg fra det hverdagsspråket elevene vanligvis
bruker når de snakker sammen. Språket i tekstene kan dermed være et hinder for mange elevers leseforståelse, både blant elever med norsk som morsmål og elever med norsk som andrespråk.

Hva består dette heftet av?
Elever som trenger å utvikle skolefaglige ferdigheter, profitterer på at læreren leder dem gjennom en faglig samtale (Silverman & Hartranft, 2019; Wong
Fillmore & Snow, 2018). I dette heftet skisserer vi et opplegg for lærerstyrte samtaler om språk og innhold i tekster. Heftet er ment for lærere som vil øve
seg i å lede slike samtaler. Innholdet er delt inn i fire deler. Den første delen gir en forklaring på hvilke språkferdigheter som kreves for å forstå en fagtekst. I den andre delen setter vi opp noen generelle prinsipper som er sentrale i lærerstyrt arbeid med språk og tekster. I den tredje delen gir vi et konkret eksempel på hvordan du kan pakke ut språket og innholdet i en tekst sammen med elevene.
I den siste delen gir vi noen tips til hvordan du kan komme i gang. Vær forberedt på at du i en oppstartsfase vil bruke litt tid på å sette deg inn i fagstoffet og å planlegge undervisningsøkten.

Trykk her for å laste ned heftet gratis som pdf 
eller:
Kjøp heftet i nettbutikken (se knapp under) til kr 30,-.

Dette heftet finnes foreløpig bare på bokmål. Nynorsk er under utvikling. 

ØNSKER DU Å BETALE MED FAKTURA?

Velg «bedriftskunde» over feltet med navn og adresse, og velg så «Få varen først. Betal senere.» 
Noen få kunder opplever at dette ikke går. Dette skyldes at Klarna gjør en kredittvurdering av kundene. Dersom kommunen har utestående kreditt hos andre virksomheter eller bedrifter når du forsøker å gjennomføre et kjøp, vil Klarna dessverre ikke godkjenne kjøpet. I disse tilfellene må kjøpet gjennomføres som privatperson. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot bestilling på e-post.
De fleste produktene våre kan lastes ned gratis som pdf. Dette gjelder imidlertid ikke prøvene, da disse ikke må komme elevene i hende.

 


30,-
Vennligst velg

Levering

Vi sender innen en uke!

Frakt!

Gratis frakt!

Betaling

Vi kan dessverre ikke tilby EHF-faktura.